CIS w spółce limited.

Pracownicy i wykonawcy pracujący w sektorze budowlanym, są zobowiązani do zarejestrowania się w ramach programu CIS i odliczenia od płatności na rzecz podwykonawców następującego podatku:

20% potrącenia (jeśli podwykonawca jest zarejestrowany na CIS); lub
30% potrącenia (jeśli podwykonawca nie jest zarejestrowany na CIS).

Odliczenia te są wypłacane przez wykonawcę do HMRC jako zaliczka na poczet zobowiązań podatkowych podwykonawcy.

Alternatywnie podwykonawca może ubiegać się o status płatności brutto. Oznacza to, że kontrahenci zapłacą Tobie (lub Twojej spółce) w całości, bez potrąceń.

 

Jeśli jesteś podwykonawcą CIS pracującym za pośrednictwem spółki Ltd, wszelkie odliczenia CIS dokonane przez wykonawcę z dochodu należnego Twojej firmie mogą zostać odliczone od zobowiązania firmy w zakresie podatku Corporation Tax  lub zwrócone bezpośrednio podwykonawcy przez HMRC. Sytuacja jest podobna jeśli jesteś self-employed, ale w tej sytuacji wszelkie potrącenia CIS pobrane od Ciebie jako podwykonawcy są odliczane od Twojego zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych i zostaną uwzględnione w rozliczeniu Self Assessment.

 

Pamiętaj, że  jeśli jesteś wykonawcą lub podwykonawcą i Twoja prace jest regulowana przez przepisy IR35, wówczas te zasady mają pierwszeństwo przed wszelkimi zasadami CIS.

 

W jaki sposób na CIS wpływa IR35?

IR35 to ustawa podatkowa wprowadzona w celu zwalczania unikania opodatkowania przez pracowników świadczących usługi klientom za pośrednictwem „pośrednika” (takiego jak spółka limited), który w innym przypadku byłby pracownikiem. Zwykle nie ma to zastosowania do osób self-employed, którzy opłacają podatek dochodowy i składki NIC.

Przepisy IR35 dotyczące statusu zatrudnienia mają jednak zastosowanie, gdy osoba samozatrudniona pracuje na podstawie umowy z klientem końcowym w sposób, który ma znamiona stosunku pracy. W takiej sytuacji klient końcowy byłby traktowany jako pracodawca pracownika i odpowiedzialny za wszelkie niezapłacone podatki od zatrudnienia.

 

Przykład praktyczny pokazujący, jak działa CIS:

Relacje między tymi transakcjami bywają złożone, więc podzieliliśmy je na różne sytuacje, z którymi można się spotkać:

 

CIS, gdzie Twoja spółka Ltd (lub Ty jako osoba self-employed) jest tylko podwykonawcą

Pracujesz dla kontrahenta, który płaci Tobie lub Twojej spółce (jako podwykonawcy CIS) i odlicza 20% lub 30% płatności CIS. Ty /Twoja firma nie zatrudniacie żadnych podwykonawców w ramach tej umowy.

Główny wykonawca musi składać miesięczny raport do HMRC, pokazujący potrącenia dokonane od wszystkich jego podwykonawców, w tym Twojej (lub Ciebie, jeśli jesteś self-employed).

 

W przypadku spolek Limited: Twoja spółka będzie następnie uwzględniać kwotę CIS potrąconą przez wykonawcę za pośrednictwem podsumowania płatności za zatrudnienie (EPS). Twoja firma musi przesyłać EPS do HMRC przez cały rok podatkowy w ramach swoich ustaleń dotyczących PAYE.

Po zakończeniu roku podatkowego i dokonaniu ostatecznego przedłożenia listy płac (FPS) Twoja spółka Ltd może wypełnić formularz online, korzystając z bramki rządowej. HMRC wykorzysta następnie całkowitą kwotę odliczeń CIS dokonanych przez wykonawcę (-ów), dla których pracowałeś, aby zmniejszyć zobowiązanie Twojej firmy do Corporation Tax. Jeśli pozostały jakieś środki CIS, zostaną one zwrócone Twojej firmie.

 

Dla osób self-employed: jeśli jesteś self-employed, powinieneś uwzględnić kwotę CIS odliczoną przez wykonawcę (-ów) przez cały rok w swoim rocznym zeznaniu Self Assessmnet, co zmniejszy Twój osobisty podatek. Tu również, jeśli pozostały jakieś środki CIS, zostaną one zwrócone.

 

Twoja spółka limited  płaci podwykonawcom

Twoja spółka limited płaci podwykonawcom za wykonanie pracy, natomiast nie wykonuje żadnej pracy dla innego wykonawcy.

Twoja firma musi sporządzać miesięczny raport do HMRC, podając określone informacje, w tym kwotę CIS potrąconą od podwykonawców. Raport należy sporządzić dla wszystkich osób i firm, które zatrudniacie jako podwykonawców CIS.

Twoja spółka placi wszystkie potrącenia przekazane do HMRC w taki sam sposób, jak płacone są inne podatki PAYE.

 

Zatrudniasz podwykonawców, ale jestes self-employed

Pracujesz jako self-employed, ale w przypadku niektórych lub wszystkich prac płacisz podwykonawcom za wykonanie pracy. Nie wykonujesz żadnej pracy dla innego wykonawcy.

Nawet jeśli nie musisz prowadzić listy płac dla siebie jako sole trader, jeśli płacisz podwykonawcom, musisz prowadzić dla nich listę płac CIS i wypełniać miesięczny raport do HMRC, podając określone informacje, w tym kwotę odliczoną z CIS Twoich podwykonawców. Raport należy sporządzić dla wszystkich osób i firm, które zatrudniacie jako podwykonawców CIS.

 

 

Ty lub Twoja spółka limited pracujecie dla wykonawcy i również płacicie podwykonawcom

Ty lub Twoja spółka limited  świadczycie usługi na rzecz wykonawcy, a także korzystacie z podwykonawców.

W tej sytuacji musisz połączyć dwa poprzednie scenariusze:

Wykonawca dokona niezbędnych potrąceń CIS z płatności na rzecz Twojej spółki Ltd.

Twoja spółka ltd  dokona niezbędnych potrąceń CIS z płatności, które dokona na rzecz swoich podwykonawców.
Kwota, od której Twoja spółka jest należna lub ma zapłacić HMRC, będzie stanowić różnicę między tymi kwotami.

 

Jeśli jesteś self-employed, sytuacja jest taka sama, ale tak jak w poprzednim punkcie musisz upewnić się, że obsługujesz listy płac CIS dla wszystkich swoich podwykonawców.

Przykład:
CIS potrącony przez wykonawcę               CIS, który Ty lub Twoja spółka ltd potrącacie z płatności na rzecz swoich podwykonawców                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kwota należna Tobie lub Twojej spółce z HMRC

10.000                                £ 5.000                              £ 5.000 £ przekazane na Twoje konto HMRC
5000 GBP                           10000 GBP                       (5000 GBP) do zapłaty na rzecz HMRC

 

Jak Open Accountants może pomóc?

Oferujemy usługę CIS, która została zaprojektowana w celu usprawnienia całego procesu dla wykonawców i podwykonawców pracujących w branży budowlanej.

Zadzwoń i dowiedz się więcej o programie Open CIS.

 

UBER: Przewodnik

„Zamówić Ubera” zamiast „wezwać taksówkę”?

Uber zyskał tak duże zaufanie i miłość swoich klientów na całym świecie, że dla wielu ludzi stał się synonimem taksówki – a w dodatku tańszym i wygodniejszym.

Społeczność Uber jest rozpowszechniona na całym świecie, z czego około 40 000 kierowców znajduje się w samej Wielkiej Brytanii. Ze względu na dodatkowy dochód, który można zarobić dzięki Uberowi, wiele osób posiadających własny samochód chce dziś dołączyć do armii Ubera. Jeśli również planujesz zabrać swój pojazd na drogę, pamiętaj, że nie dołączysz jako pracownik Ubera, zamiast tego będzie partnerem-kierowcą Uber, niezależnym kontrahentem, co zobowiązuje Cię do samodzielnego opłacania podatków.

Gdy tylko zaczniesz jeździć jako kierowca Uber, musisz zarejestrować się w HMRC jako osoba samozatrudniona.

Po rejestracji otrzymasz numer personal UTR – 10-cyfrowy numer referencyjny podatnika. Pozwala on HMRC upewnić się, że wszyscy płacą podatki na czas i otrzymują zwrot gotówki, do którego mają prawo w przypadku ewentualnej nadpłaty.

Uber nie pobiera podatków od Twoich dochodów. Upewnij się, że prowadzisz ewidencję wszystkich kosztów od początku samozatrudnienia w Uber, pomogą one w odliczeniu podatku na koniec roku.

Ponieważ większość kierowców Uber w Wielkiej Brytanii to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (Self employed), stawki podatkowe są takie same jak w przypadku osób zatrudnionych na stałe. (Sprawdź stawki podatkowe HMRC tutaj: https://www.gov.uk/income-tax-rates.)

Inne stawki obowiązują w przypadku National Insurance. W 2018/19 NIC klasy 2 wynosiło 2,85 £ tygodniowo, dla zysków powyżej 6205 £, a NIC klasy 4 wynosiło 9% od zysków między 8424 £ – 46350 £ i 2% od zysków powyżej 46350 £, z których oba mają być opłacane przez osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

Jeśli chodzi o ulgi podatkowe, istnieje całkiem spora lista. Aby zmniejszyć obciążenie, możesz ponieść pewne wydatki biznesowe, które wyszczególnione są poniżej.

Wydatki związane z samochodem:

 • Koszt samochodu na podstawie zapłaconej kwoty. Nie możesz ubiegać się o pełną kwotę w jednym roku podatkowym. Część kosztu samochodu można uzyskać w zależności od emisji spalin, korzystając z ulg kapitałowych:

 • do 50 g / km – 100% dodatku za pierwszy rok

 • 51 g / km-110 g / km – 18% odpisów kapitałowych

 • 111 g / km lub więcej – 8% odpisów kapitałowych

 • Paliwo, serwis, ubezpieczenie i naprawy

 • Opłaty rozliczeniowe Twojego operatora

 • Czyszczenie samochodu

 • Ubezpieczenie pojazdu i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

 • Odsetki od kredytu samochodowego

 • Dywaniki

 • Zestaw narzędzi samochodowych

 • Apteczka

 • Kompresor i manometr

 • Prostownik

 • Latarki

Wydatki związane z jazdą:

 • Koszt telefonu, jeśli służy on tylko do użytku służbowego; ładowarek, uchwytów i podstawek

 • Miesięczne rachunki za usługi telefoniczne (wykorzystanie biznesowe)

 • Woda butelkowana, przekąski i udogodnienia dla klientów

 • Elektroniczne urządzenie do pobierania opłat i opłaty drogowe

 • Plany pomocy drogowej

 • Podatki i licencje biznesowe

 • Opłaty miejskie i lotniskowe

 • Opłaty za autostrady, autostrady i mosty

 • Elektroniczny pobór opłat drogowych

 • Pomoc drogowa

 • Artykuły biurowe

 • Prowizje i opłaty serwisowe Uber

 • Opłaty bankowe za firmowy rachunek bankowy

 • Opłata za licencję na prywatny samochód

 • Koszt każdego szkolenia

Wydatki związane z milówką (mileage):

Są to mile, które przejechałeś, aby odebrać pasażera lub dostać się do bardziej centralnej lokalizacji w oczekiwaniu na kolejną prośbę o przejazd – możesz ubiegać się o nie tylko wtedy, gdy przejazdy te są odpowiednio udokumentowane. Za pierwsze 10 000 mil jazdy otrzymujesz 45p, po przekroczeniu tej liczby – 25p. Jeśli zdecydujesz się rozliczać milówkę, musisz mieć jednak na uwadze, że nie nie będziesz mógł odliczyć kosztów samochodu, serwisu i ubezpieczenia – tak więc w przypadku kierowców Ubera, rozwiązanie to może nie być zbyt korzystne.

Podsumowując:

Praca dla Ubera może być opłacalna i ciekawa, ale obowiązki związane z podatkami, dokumentacją i koniecznością rozliczeń mogą sprawić, że będziesz miał wrażenie, że krążysz w kółko w poszukiwaniu wyjścia. Wybierając Open Accountants będziesz spał spokojnie, zaoszczędzisz więcej oraz uzyskasz najlepszą poradę podatkową.

Jakiej wysokości powinno być wynagrodzenie dyrektora spółki Limited?

Założenie spółki Limited jest dobrym wyborem dla osób prowadzących działalność na własny rachunek. Zazwyczaj najbardziej efektywnym podatkowo sposobem wypłacania pieniędzy jest kombinacja wynagrodzenia (salary) i dywidend. Wynagrodzenie jest wypłacone Tobie jako dyrektorowi, w taki sam sposób jak zwykłemu pracownikowi.

Należy upewnić się, że dopełnione są wszystkie obowiązki sprawozdawcze i podatkowe związane z prowadzeniem listy płac zgodnie z zasadami HMRC dotyczącymi informacji w czasie rzeczywistym (RTI), w przeciwnym razie trzeba liczyć się z karą. Jeśli jesteś self-eymployed sytuacja jest inna i te zasady Cię nie dotyczą.

Czy wypłacanie sobie pensji dyrektorskiej ma sens?

Istnieją dwa główne powody, aby pobierać wynagrodzenie od spółki Limited:

· Jest to liczone jako koszt biznesowy, czyli ​​obniża kwotę podatku dochodowego, który płaci spółka;

· Jeśli wynagrodzenie przekracza dolną granicę zarobków (6240 GBP w roku podatkowym 2020/21, 6 136 GBP w roku podatkowym 2019/20), naliczane są lata do emerytury.

Wysokie lub niskie wynagrodzenie – dlaczego warto otrzymywać niskie wynagrodzenie?

Zgodnie z przepisami HMRC „osoby sprawujące urząd” (tj. Osoby, które zajmują stanowisko w firmie, ale nie mają umowy lub otrzymują regularne wynagrodzenie), nie podlegają krajowym przepisom dotyczącym płacy minimalnej, chyba że zawarta została umowa o pracę.

W takim przypadku może być wypłacana nawet bardzo niska pensja, co oznacza, że ​​nie trzeba płacić podatku dochodowego ani składek NIN

Jako pracownikowi w UK, każdego roku przysługuje Ci kwota wolna od podatku (personal allowance. W latach podatkowych 2019/20 i 2020/21 próg ten wynosi £12 500.

Istnieją również progi ubezpieczenia społecznego (NI), o których należy pamiętać. Wszystkie są obecnie niższe niż zasiłek osobisty i są ważne przy ustalaniu wynagrodzenia:

· Dolny limit zarobków – dopóki pensja jest ustawiona powyżej tego poziomu, zachowujesz ciągłość swoich okresów emerytalnych

· Podstawowy próg ubezpieczenia społecznego (NI) – dopóki pensja jest niższa od tego poziomu, nie trzeba płacić składek dla pracowników

· Dodatkowy próg ubezpieczenia społecznego (NI) – dopóki pensja jest niższa od tego poziomu, spółka nie będzie musiała płacić NIC pracodawcy

Z tych powodów optymalne jest ustalenie wynagrodzenia na poziomie przekraczającym dolną granicę zarobków, aby uzyskać świadczenia kwalifikujące się do emerytury państwowej, ale poniżej poziomu, w którym trzeba będzie zapłacić NI pracownika lub pracodawcy.

Jakie są zatem progi ubezpieczenia National Insurance i jak wpływają na wynagrodzenie dyrektora?

W roku podatkowym 2019/20, jeśli wynagrodzenie przekracza „niższy limit zarobków” NI (6 136 GBP), ale poniżej „podstawowego progu” NI (8 632 GBP), nie płaci się NIC pracownika, ale zachowana jest składka emerytalna.

Sytuacja zmieniła się w roku podatkowym 2020/21, gdy rząd ogłosił, że próg pierwotny dla NI wzrośnie do 9.500 funtów od 6 kwietnia 2020 r.

Zmiana oznacza, że ​​w roku podatkowym 2020/21 próg pierwotny NI jest wyższy niż próg wtórny NI. Dodatkowy próg wynosi 169 GBP tygodniowo lub 8788 GBP rocznie od 6 kwietnia 2020 r.

Jednym z ważnych skutków tej zmiany jest to, że w roku podatkowym 2020/21 obliczyliśmy, że ustalenie wynagrodzenia na poziomie progu podstawowego NI oznaczałoby, że firma będzie musiała zapłacić NI pracodawcy, a zyski firmy zostaną zmniejszone z powodu zwiększonych kosztów wynagrodzenia. Każda redukcja zysków Twojej firmy zmniejsza kwotę dywidend dostępnych do wypłaty akcjonariuszom.

Oznacza to, że najbardziej efektywne podatkowo wynagrodzenie dyrektora spółki bez innych źródeł dochodu podlegającego opodatkowaniu w roku podatkowym 2020/21 wynosi zwykle 732,33 GBP miesięcznie (8788 GBP w roku podatkowym 2020/21).

Wysokie lub niskie wynagrodzenie – czy warto wziąć wyższe wynagrodzenie?

Jeśli pensja jest ustawiona na bardzo niskim poziomie lub w ogóle jej nie ma, może to negatywnie wpływać na pewne kwestie, takie jak:

· Zredukowane świadczenia macierzyńskie. Technicznie, aby kwalifikować się do świadczeń z tytułu macierzyństwa, trzeba być „zatrudnionym” zgodnie z krajowymi przepisami o minimalnym wynagrodzeniu

· Zmniejszone ubezpieczenie na wypadek trwałego zdrowia, poważnych chorób, wypadków lub podobnych polis, w których wypłaty są obliczane na podstawie twoich zarobków

· Problemy z krajowymi przepisami dotyczącymi płacy minimalnej, jeśli chcesz mieć umowę o pracę

· Przy ubieganiu się o pożyczkę lub kredyt hipoteczny może być konieczne spełnienie pewnych kryteriów, które nie są przychylne dla niskiego wynagrodzenia. Można jednak tego uniknąć, jeśli skorzystasz ze specjalistycznego brokera kredytów hipotecznych, który doradzi Ci, jak najlepiej zakwalifikować się do kredytu na własny rachunek.

Wypłacanie dywidend

Jeśli spółka osiąga zysk, to masz do dyspozycji dwie opcje. Możesz albo ponownie zainwestować swój zysk w spółkę, albo wypłacić go sobie i pozostałym akcjonariuszom w formie dywidendy.

Termin „akcjonariusz” odnosi się po prostu do właściciela (właścicieli) spółki. Tak więc, jeśli jesteś właścicielem spółki limited  i nią zarządzasz, możesz wypłacić sobie dywidendę. Może to być efektywny podatkowo sposób na wycofanie pieniędzy z firmy, ze względu na niższy podatek od osób fizycznych płacony od dywidend.

Łącząc wypłaty dywidendy z wynagrodzeniem, możesz zapewnić optymalną efektywność podatkową.

Konsekwencje podatkowe płacenia wynagrodzenia (salary)

Podobnie jak w przypadku zwykłych pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, wszystkie wynagrodzenia będą podlegać opodatkowaniu za pośrednictwem systemu Pay-as-you-earn (PAYE).

 

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest kumulowany od wszystkich dochodów z pracy i innych źródeł dochodu w roku podatkowym. Na przykład, jeśli zarobiłeś już 10 000 funtów na jakimkolwiek zatrudnieniu w danym roku podatkowym, kwota wolna od podatku zostanie zmniejszona o tę kwotę.

Składki NIC pracowników

W przeciwieństwie do podatku dochodowego składki NIC pracownika nie kumulują się. Oznacza to, że każde nowe zatrudnienie ma osobny próg zarobkowy, zanim NIC będą należne. W przypadku pracowników, którzy są podatnikami o wyższych stawkach, istnieje maksymalny limit kwoty kart NIC do zapłaty.

Jeśli jesteś pracownikiem (ale nie dyrektorem), próg ten jest ustalany jako kwota miesięczna. Jeśli otrzymujesz wypłatę powyżej tej kwoty w danym miesiącu, będziesz musiał zapłacić karty sieciowe, nawet jeśli Twoja pensja za resztę roku zostanie zmniejszona.

Dyrektorzy mają roczny próg, który jest 52 razy większy niż tygodniowa kwota progowa. Kiedy wynagrodzenie zaczyna przekraczać ten limit, płacą składki NIC.

Składki NIC pracodawcy

Próg dla NIC pracodawcy działa w taki sam sposób jak pracowników. Za każdą kwotę wynagrodzenia, którą pracownik zarabia powyżej tygodniowego progu zarobków z NIC  pracodawca musi płacić NIC w wysokości 13,8%. Dotyczy to również wynagrodzenia własnego dyrektora i stanowi kolejny podatek PAYE, który firma musi zapłacić.

 

Reasumując

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe podatki razem, w roku podatkowym 2019/20 dla większości dyrektorów spółek opłacanie wynagrodzenia jest wyższe niż próg podstawowego ubezpieczenia społecznego – 8632 GBP w roku podatkowym 2019/20.

Jednak w roku podatkowym 2020/21 kwota wynagrodzenia powinna być zwykle ustalana na poziomie dodatkowego progu NI, który wynosi 732,33 GBP miesięcznie – 8788 GBP na rok podatkowy 2020/21.

Jak wspomnieliśmy na początku tego artykułu, ponieważ dolny limit zarobków jest niższy niż punkt, w którym płacisz składki na pracownika lub pracodawcę, nadal będziesz otrzymywać lata kwalifikujące do emerytury.

Jeśli płacisz sobie wynagrodzenie w wysokości do odpowiedniego progu ubezpieczenia NI od swojej spółki limited, nie będziesz płacić od niej podatku dochodowego ani NIN, o ile są to jedyne zarobki. Zazwyczaj zalecamy tę opcję ze względu na efektywność podatkową. Mogą istnieć powody, jak wskazano powyżej, dlaczego możesz zdecydować się zapłacić sobie wyższe wynagrodzenie.

Jako dyrektor firmy możesz wybrać wysokość wypłacanego wynagrodzenia, ale możesz poprosić o poradę jednego z naszych ekspertów księgowych, aby upewnić się, że płacisz sobie w najbardziej efektywny podatkowo sposób.

Jeśli jesteś klientem Open Accountants Ltd. i chcesz zapłacić sobie wynagrodzenie wyższe niż odpowiednia kwota progowa ubezpieczenia NI, skontaktuj się z nami w celu omówienia swojej sytuacji i wyboru najkorzystniejszej opcji.

Dywidendy – co to jest i jaki podatek od nich płacimy?

Dywidendy to wypłaty dla udziałowców spółki z zysków po opodatkowaniu podatkiem dochodowym Corporation Tax. Prowadząc działalność jako spółka limited najbardziej efektywnym podatkowo sposobem pozyskiwania pieniędzy z firmy jest zazwyczaj dywidenda.

Co to jest dywidenda?

Jeśli Twoja spółka Ltd osiągnęła zysk, może wypłacić go akcjonariuszom w formie „dywidendy”. Zysk to pieniądze, które pozostały firmie po zapłaceniu wszystkich kosztów i zobowiązań biznesowych oraz wszelkich zaległych podatków (takich jak Corporation Tax i VAT).

Należy pamiętać, że przy obliczaniu corporation tax dywidendy nie mogą być liczone jako koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz że wypłacanie dywidendy jest nielegalne, jeśli firma nie ma wystarczającego zysku po opodatkowaniu na pokrycie kwoty dywidendy.

Wszelkie „zyski zatrzymane” w spółce mogą być gromadzone przez wiele miesięcy lub lat. Jeśli dyrektor (dyrektorzy) zdecydują się nie wypłacać nadwyżki zysków jako dywidendy na koniec roku obrotowego spółki, będą mogli wypłacić je w późniejszym terminie.

Jeśli chcesz wypłacić dywidendę, musisz zorganizować spotkanie dyrektorów, aby „zadeklarować” dywidendę. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy jesteś jedynym dyrektorem spółki, choć może to być po prostu wystawienie prawidłowej dokumentacji.

Za każdą wypłatę dywidendy przez Twoją firmę musisz wystawić kupon dywidendowy, który pokazuje:

· data wypłaty dywidendy

· nazwę firmy

· nazwiska akcjonariuszy otrzymujących dywidendę

· kwota dywidendy.

Dywidendy powinny być zwykle wypłacane zgodnie z odsetkiem akcji spółki posiadanych przez każdego akcjonariusza. Tak więc, jeśli posiadasz połowę akcji spółki, powinieneś otrzymać 50% każdej wypłaty dywidendy.

Podatek od dywidend

Firma nie musi płacić podatku od wypłacanych przez nią dywidend, ale udziałowcy będą musieli zapłacić podatek od otrzymywanych dywidend przy rozliczeniu Self Assessment.

Prowadzenie spółki limited jest efektywnym podatkowo sposobem działania, ponieważ ani firma, ani ty, jako pracownik, nie musicie płacić składek na ubezpieczenie społeczne (NIC) z tytułu dywidend.

Jeśli weźmiesz wyższe wynagrodzenie niż próg podstawowy ubezpieczenia NI, zarówno NIC pracodawcy, jak i pracownika będą płatne. Wielu właścicieli spółek Ltd łączy wypłaty dywidendy z niskim wynagrodzeniem, aby prowadzić działalność gospodarczą i finanse osobiste w sposób efektywny podatkowo.

Zasada wypłaty dywidendy

Możesz zarobić do 2000 GBP na dywidendach w latach podatkowych 2020/21 i 2019/20 bez podatku od dywidend, jeśli kwota ta jest wyższa niż Twoja ulga indywidualna w wysokości 12 500 £. W roku podatkowym 2018/19 Ulga na dywidendę wynosiła również 2000 GBP, ale ulga na podatek dochodowy od osób fizycznych wyniosła jedynie 11 850 GBP.

Stawki podatku od dywidendy za rok podatkowy 2020/21 (i dwa poprzednie lata podatkowe)

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego od dywidend jest taka sama jak w ostatnich dwóch latach podatkowych.

– Podatnicy podstawowej stawki płacą 7,5%

– Podatnicy o wyższej stawce płacą 32,5%

– Podatnicy dodatkowej stawki płacą 38,1%.

Progi podatku od dywidend za rok podatkowy 2020/21

Poniższe stawki podatkowe i progi podatkowe obowiązują po wykorzystaniu ulgi indywidualnej w wysokości 12 500 £.

Dividend Tax rate Od Do

Podstawowa stawka 7.5% £2,000 £37,500

Wyższa stawka 32.5% £37,501 £150,000

Dodatkowa stawka 38.1% £150,000 +

Przykład na rok podatkowy 2020/21

Dyrektor firmy z wynagrodzeniem w wysokości 8 788 £ i dochodem z dywidend w wysokości 10 000 £ zapłaci następujące stawki podatku dochodowego w roku podatkowym 2020/21. Kwota wolna od podatku osobistego wynosi 12 500 £.

Dochód Źródło Stawka podatku Do zapłaty

£8,788 Wynagrodzenie Kwota wolna od podatku Brak

£3,712 Dywidenda Kwota wolna od podatku Brak

£2,000 Dywidenda Nieopodatkowana dywidenda Brak

£4288 Dywidenda Podstawowa stawka 7.5% £321.60

W sumie do zapłaty: £321.60

Jaka jest maksymalna kwota wynagrodzenia i dywidend bez płacenia podatku o wyższej stawce?

Poniższy przykład pokazuje maksymalne wynagrodzenie i dywidendy od spółki limited nadal pozostając w zakresie stawki podstawowej w latach podatkowych 2019/20 i 2020/21:

2019/20 2020/21

Wynagrodzenie £8,632 £8,788

Dywidendy £41,368 £41,212

Całkowity dochód £50,000 £50,000

Kwota wolna od podatku (£12,500) (£12,500)

Dochód do opodatkowania £37,500 £37,500

Nieopodatkowana dywidenda (£2,000) (£2,000)

Stawka podstawowa @ 7.5% £35,500 £35,500

Podatek do zapłaty £2,662.50 £2,662.50

Źródło: www.crunch.co.uk

Obowiązki Dyrektora spółki Limited

Niemalże każdy może zostać dyrektorem małej firmy, o ile ma ukończone 16 lat i nie ciążą na nim prawnie nałożone ograniczenia do pełnienia tego typu funkcji. Należy jednak pamiętać, iż rezygnacja z aktywnego pełnienia funkcji dyrektora nie zwalnia automatycznie z obowiązków dyrektorskich i odpowiedzialności za firmę.

Dyrektor jest przede wszystkim zobowiązany do działania w jak najlepszym interesie firmy. Powinien on założyć konto firmowe, ubezpieczyć swoją firmę, a także dopełnić szeregu ciążących na nim prawnych i księgowych obowiązków.

Do obowiązków wobec Companies House należy:

 • Coroczne potwierdzenie danych firmy, czyli tzw. ‘confirmation statement’ (dawne annual return) – wiąże się to z koniecznością dokonania jednorazowej opłaty w kwocie £13; niedopełnienie tego obowiązku może skutkować wyrejestrowaniem spółki.

 • Coroczne dostarczenie zestawienia kont (‘set of accounts’) zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat – za niedochowanie wyznaczonych terminów trzeba liczyć się z bardzo wysokimi karami, począwszy od £350.

 • Informowanie urzędu o zmianach dotyczących spółki i jej dyrektorów.

Do obowiązków wobec HMRC należy m.in.:

 • Kwartalne rozliczenie, wysłanie deklaracji i opłacenie VAT;

 • Coroczne rozliczenie i opłacenie Corporation Tax za rok podatkowy – termin na wykonanie tych czynności to 31 stycznia następnego roku;

 • Coroczne Self-Assessment dyrektora, czyli rozliczenie jego osobistych dochodów;

 • Zgłoszenie pracowników w systemie PAYE oraz regularne wystawianie i wysyłanie do urzędu payslipów, a także wystawianie dokumentacji (między innymi P45, P60).

Bardzo istotnym obowiązkiem dyrektora jest bieżące kompletowanie pełnej dokumentacji i dostarczenie jej do biura rachunkowego. Należy pamiętać, że to dyrektor jest osobą odpowiedzialną za każdy aspekt działalności firmy, księgowy pełni jedynie rolę doradcy i działa wyłącznie w oparciu o informacje i dokumenty udostępnione mu przez dyrektora.

Osobiście dyrektor firmy jest odpowiedzialny za kontakt z agencjami, ustalanie stawek oraz wyjaśnianie przepracowanych godzin. Można co prawda zlecić księgowemu wystawianie faktur dla agencji, jednak trzeba pamiętać, że agencje wyjaśniają ewentualne nieścisłości w przelewach czy rozliczeniach wyłącznie z dyrektorem – biuro księgowe nie jest stroną w tego typu ustaleniach. Osobiste pilnowanie zgodności faktur ze stanem rzeczywistym i przelewami jest nie tylko obowiązkiem, ale leży też w interesie firmy, gdyż w grę wchodzą tu jej pieniądze.

Wiele z powyższych obowiązków może wykonać w imieniu dyrektora autoryzowany przez niego księgowy. Warto wybrać tu sprawdzone biuro rachunkowe, które dopilnuje wszystkich wyżej wymienionych terminów oraz dopełni wszelkich formalności.

Przewodnik po VAT dla małych firm

Co to jest podatek VAT?
Podatek od wartości dodanej (znany bardziej jako VAT) ma stanowić podatek od wydatków konsumenckich i jest pobierany od sprzedaży towarów i usług. Został wprowadzony w 1973 r., Kiedy Wielka Brytania przystąpiła do EWG, aby zastąpić tak zwany podatek od sprzedaży.

Podatek VAT jest naliczany od:
· Sprzedaży towarów lub usług
· Nabywania nowych produktów na drodze wymiany
· Sprzedaży aktywów biznesowych
· Wykorzystania środków trwałych / firmowych do celów osobistych
· Prowizji
· Wynajmu lub leasingu Twoich towarów
· Przedmiotów sprzedawanych personelowi, takich jak np. posiłki

Kiedy muszę zarejestrować się na VAT?

Musisz zarejestrować się na VAT, jeśli:
· Twoja firma miała obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości ponad 85 000 £ w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
· Oczekujesz, że Twój obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT przekroczy 85 000 £ w ciągu najbliższych 30 dni.

Jeśli przekroczyłeś próg VAT w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

Jeśli na koniec miesiąca kalendarzowego wartość Twojej sprzedaży podlegającej opodatkowaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczy 85 000 GBP, musisz zarejestrować się w podatku VAT.

Powinieneś powiadomić HMRC w ciągu 30 dni od końca tego miesiąca. Zostaniesz zarejestrowany pierwszego dnia następnego miesiąca, od tego momentu musisz zacząć naliczać podatek VAT.

Jeśli przekroczysz próg VAT w ciągu najbliższych 30 dni.

Jeśli spodziewasz się, że Twoja sprzedaż przekroczy 85 000 £ sprzedaży w ciągu 30 dni w dowolnym momencie, musisz zarejestrować się do podatku VAT. Dodatkowo należy przekazać powyższą informacje do HMRC w ciągu 30 dni od tej daty. Moment przejścia na podatek Vat  w tym przypadku będzie oparty na pierwotnej dacie. Powiedzmy na przykład, że otrzymujesz zamówienie o wartości 90 000 £ 1 stycznia i powiadomisz HMRC 31 stycznia, obowiązek naliczania Vat będzie od 1 stycznia.

W razie wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji od HMRC, kliknij tutaj: https://www.gov.uk/vat-registration/when-to-register

Przydatna wskazówka:

Jeśli właśnie zarejestrowałeś się na VAT, ale posiadasz wcześniej zakupione aktywa, takie jak meble lub maszyny, powinieneś mieć możliwość odzyskania podatku VAT po rejestracji. Możesz to potwierdzić w HMRC.

Dobrowolna rejestracja

Możesz zarejestrować się dobrowolnie, nawet jeśli obrót Twojej firmy jest niższy niż 85 000 £. Ale musisz zapłacić HMRC należny podatek VAT od daty jego zarejestrowania.

Większość firm składa wniosek o dobrowolną rejestrację podatku VAT tylko wtedy, gdy spodziewa się, że odzyska więcej podatku VAT od HMRC niż płaci.

Jednym z najczęstszych powodów dobrowolnego zarejestrowania się do podatku VAT jest odzyskanie podatku VAT od kosztów początkowych.

Na przykład, jeśli założysz nową kawiarnię, prawdopodobnie wydałeś małą fortunę na wyposażenie i sprzęt meblowy. Możesz odzyskać część VAT tych kosztów wcześniej, zamiast czekać, aż obrót przekroczy 85 000 £.

Stawki VAT i ulgi:

Istnieją trzy różne stawki VAT, które mają zastosowanie do dostaw podlegających opodatkowaniu:

· Stawka standardowa 20% – większość towarów i usług.
· Obniżona stawka 5% – krajowe paliwo, foteliki samochodowe dla dzieci itp.
· Zero Rate – Książki, odzież dziecięca, eksport itp.

Co jest zwolnione z podatku VAT?

Niektóre usługi i towary są zwolnione z podatku VAT. Obejmują one:
· Edukacja lub szkolenie
· Zbieranie funduszy na cele charytatywne
· Sprzedaż lub wynajem nieruchomości komercyjnych
· Usługi ubezpieczeniowe i finansowe
· Znaczki pocztowe i wysyłka

Jaka jest różnica między „stawką zerową” a „zwolnieniem z podatku VAT”?

Dostawy o zerowej stawce nie są obciążane podatkiem VAT w tradycyjnym sensie, ale według stawki 0%. Umożliwi to odzyskanie podatku VAT od kosztów pośrednich.

Jednak w przypadku dostaw zwolnionych z podatku VAT nie można ubiegać się o zwrot podatku VAT. Kolejna kwestia: jeśli Twoja firma oferuje wyłącznie dostawy zwolnione z podatku VAT, nie musisz rejestrować się w celu uzyskania podatku VAT.

Wszystkie towary i usługi o obniżonej lub zerowej stawce są wymienione tutaj: https://www.gov.uk/guidance/rates-of-vat-on-different-goods-and-services

Od czego jeszcze możesz odliczyć podatek VAT?

Oprócz zwrotu podatku VAT od towarów lub usług używanych wyłącznie dla Twojej firmy, możesz ubiegać się o takie rzeczy jak:
· Podróże pracowników
· Plany usług mobilnych wykorzystywane do połączeń biznesowych
· Pojazdy używane tylko w celach biznesowych
· Paliwo, akcesoria i konserwacja wspomnianych pojazdów
· Rachunki za usługi komunalne, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w domu (proporcjonalnie do odsetka narzędzi używanych na potrzeby biznesowe)

Są pewne rzeczy, których nie można odzyskać z tytułu podatku VAT, w tym:
· Koszty rozrywki
· Wszystko, co jest wyłącznie do użytku prywatnego
· Rzeczy kupione w innych krajach UE

Przesyłanie deklaracji VAT

Po zarejestrowaniu się w VAT będziesz musiał zacząć wypełniać deklaracje VAT, które rejestrują kwotę podatku naliczonego i należnego. Spowoduje to albo płatność netto, albo zwrot z HMRC.

Podatek należny
Jest to podatek VAT naliczony klientom za towary lub usługi. Musisz to dodać do deklaracji VAT, nawet jeśli nie otrzymałeś płatności.

Podatek naliczony
Jest to podatek VAT naliczony przez dostawców od towarów lub wydatków. Musisz to dodać do deklaracji VAT, nawet jeśli za nie zapłaciłeś.

Kiedy musisz przesłać deklaracje VAT?

Deklaracje VAT są zazwyczaj składane co kwartał, ale możesz złożyć wniosek o ich składanie co miesiąc. Możesz nawet wybrać, które kwartały chcesz przesłać.

Termin złożenia rozliczenia i dokonania płatności wynosi jeden miesiąc i 7 dni od ostatniego dnia kwartału lub miesiąca.

Po rejestracji musisz złożyć deklarację VAT, nawet jeśli nie masz podatku VAT do zapłaty lub odzyskania.

Cyfrowe opodatkowanie

Od 1 kwietnia 2019 r. jeśli przekroczysz próg VAT, musisz przestrzegać przepisów Making Tax Digital (MTD), co oznacza prowadzenie dokumentacji elektronicznej i przesyłanie deklaracji cyfrowo za pomocą oprogramowania zatwierdzonego przez HMRC.

Więcej informacji na temat MTD można znaleźć na naszym blogu „Making Tax Digital”. 4 lutego 2019 r.

https://www.paymentsense.com/uk/blog/making-tax-digital-small-business/

Lub https://www.gov.uk/government/publications/making-tax-digital/overview-of-making-tax-digital

Specjalne systemy VAT dla małych firm

Sprzedając produkty innym firmom, które są zarejestrowane na VAT, łatwo jest odzyskać zapłacony podatek VAT.

Jeśli zostaniesz zarejestrowanym podatnikiem VAT i zaczniesz sprzedawać klientom, którzy nie są zarejestrowani na podatek VAT, Twoje ceny dla nich wzrosną o 20%.

Jeśli uważasz, że wpłynie to na twoją sprzedaż, HMRC ma trzy systemy VAT specjalnie zaprojektowane, aby pomóc małym firmom:

1. System zryczałtowanego podatku VAT (FLAT RATE VAT SCHEME)

Jeśli obrót Twojej firmy jest mniejszy niż 150 000 £, możesz zapłacić podatek VAT w ramach programu ryczałtowego. Dużą zaletą tego rozwiązania jest to, że nie musisz rejestrować podatku VAT naliczanego przy każdej sprzedaży. I nie musisz płacić za każdy zakup.

Zamiast tego, aby ułatwić i przyspieszyć dokonywanie deklaracji VAT, możesz obliczyć swoje płatności VAT jako odsetek całkowitego obrotu.

Nie musisz też tracić czasu na ustalanie kwoty podatku VAT, który wydajesz na kupowanie rzeczy, ponieważ w ramach tego programu nie możesz odzyskać podatku VAT od wszystkich dokonanych zakupów.

Zamiast tego stosowana jest stawka procentowa, zwykle od 9% do 14% w zależności od sektora przemysłu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę:
https://www.gov.uk/government/publications/vat-notice-733-flat-rate-scheme-for-small-busprises/vat-notice-733-flat-rate-scheme-for- mały biznes

2. Cash Accounting Scheme

Jeśli korzystasz ze standardowej rachunkowości VAT, musisz zapłacić HMRC podatek VAT naliczony od sprzedaży, niezależnie od tego, czy klient zapłacił ci, czy nie.

Jeśli jednak korzystasz z rachunkowości kasowej, płacisz podatek VAT tylko wtedy, gdy klient ci zapłaci. Najważniejsze jest to, że możesz odzyskać podatek VAT dopiero po zapłaceniu dostawcom.

Możesz korzystać z rachunkowości kasowej, jeśli szacujesz, że obrót w następnym roku podatkowym wyniesie nie więcej niż 1,35 miliona GBP.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.uk/vat-cash-accounting-scheme

3. Annual Accounting Scheme

Jeśli korzystasz ze standardowego rozliczania podatku VAT, musisz wypełnić deklarację VAT i zapłacić należny podatek VAT lub uzyskać kwartalne zwroty. Możesz zmniejszyć formalności i ułatwić zarządzanie przepływami pieniężnymi, korzystając z Annual Accounting Scheme.

Jeśli korzystasz z tego programu, wówczas dokonujesz dziewięciu miesięcznych lub trzech kwartalnych płatności okresowych w ciągu roku, wystarczy wykonać tylko jeden zwrot na koniec roku, a następnie dokonać płatności bilansującej lub otrzymać zwrot bilansujący na koniec roku.

Możesz skorzystać z tego, jeśli szacujesz, że obrót w następnym roku podatkowym wyniesie nie więcej niż 1,35 miliona £.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.uk/vat-annual-accounting-scheme

Co zrobić, jeśli nie możesz zapłacić podatku VAT:

Na pewnym etapie wiele firm ma problemy z przepływami pieniężnymi. Jeśli zdasz sobie sprawę, że nie masz wystarczająco dużo środków na zapłacenie podatku VAT, oto kilka prostych kroków, które możesz podjąć:
· Sprawdź dwukrotnie wszystkie dane wejściowe i wyjściowe.
· Nawet jeśli nie możesz zapłacić, powinieneś złożyć deklaracje

Bardzo ważne jest, aby zadzwonić do HMRC i poinformować ich. Nie odkładaj tego, ponieważ kary za opóźnienia w płatnościach mogą być dość wysokie.
· Poproś o czas na zapłatę. Wypracuj plan spłat i upewnij się, że Twoja oferta jest realistyczna. Zazwyczaj oczekują pełnej zapłaty przed następnym kwartałem. NIE przegap żadnych płatności, w przeciwnym razie HMRC będzie chciało spłatę całości od razu.
· Krótkoterminowe finansowanie może być odpowiedzią, jeśli potrzebujesz więcej niż trzy miesiące, aby zapłacić HMRC. Opłaty odsetkowe mogą być niższe niż grzywny HMRC.

Wyrejestrowanie z podatku VAT:

Możesz wyrejestrować się, jeśli obroty podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT spadną poniżej 83 000 GBP, ale zanim to zrobisz, uzyskaj porady od księgowego.

Anulowanie może nie być dobrym pomysłem dla Twojej firmy, jeśli:

· Spadek sprzedaży podlegającej opodatkowaniu jest tymczasowy
· Większość Twoich klientów jest zarejestrowana na podatek VAT

Po tym, jak HMRC wyrejestruje firmę z VAT – musisz przechowywać dokumentację VAT przez co najmniej sześć lat.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat podatku VAT, bezpośrednio od HMRC odwiedź: https://www.gov.uk/topic/business-tax/vat

Źródło: www.paymentsense.com/uk/blog

Wyceń swój podatek!

Wypelnij formularz w 2 minuty