Brexit: kompendium wiedzy dla osób samozatrudnionych

Wielka Brytania oficjalnie opuściła Unię Europejską 31 grudnia 2020 r. Co
to oznacza dla Ciebie jako freelancera, podwykonawcy lub właściciela małej
firmy? Poniżej znajdziesz wiele informacji, które pomogą Twojej firmie.

24 grudnia 2020 r. osiągnięto porozumienie między Wielką Brytanią a UE,
określające przyszłe relacje Wielkiej Brytanii z największym blokiem
handlowym na świecie. Obecnie, po zakończeniu okresu przejściowego,
pojawiły się nowe zasady prowadzenia interesów z Europą.

Oto zwięzłe zestawienie tego, co musisz wziąć pod uwagę przy prowadzeniu
firmy.

Sprzedaż towaru

Po pierwsze, jeśli sprzedajesz towary do UE, musisz przestrzegać nowych
zasad importu i eksportu, w tym zmian w procedurach celnych i
licencjonowaniu.

Od 1 stycznia 2021 r. wszelkie towary, które eksportujesz do UE, musisz
deklarować tak, jakbyś wysyłał je do jakiegokolwiek innego kraju
pozaeuropejskiego.

Zgłoszenia możesz dokonać samodzielnie, ale większość firm korzysta z usług
pośrednika celnego (na przykład kuriera, spedytora lub agenta celnego).
Strona Gov.uk zawiera informacje o tym, jak samemu składać deklaracje celne
lub jak znaleźć odpowiedniego pośrednika.

Jeśli nie zaklasyfikujesz prawidłowo swoich towarów lub jeśli nie
zarejestrujesz dokładnie pochodzenia towarów w zgłoszeniu celnym, możesz
zostać obciążony niewłaściwą kwotą podatku lub cła lub możesz ryzykować
opóźnienia, a nawet zwrot dostaw, warto więc skorzystac z profesjonalnej
pomocy, jeśli nie masz pewności. Oficjalne wytyczne zalecają jak najszybsze
zawarcie umowy z pośrednikiem celnym, zwłaszcza jeśli eksportujesz lub
importujesz towary kontrolowane.

Jeśli przewozisz towary do, z lub przez Irlandię Północną, ważne jest, abyś
teraz działał zgodnie z nowymi przepisami, zapoznając się z najnowszymi
wytycznymi Protokołu Irlandii Północnej. Jeśli nie jesteś odpowiednio
przygotowany, możesz nie być w stanie przewozić towarów między Wielką
Brytanią a Irlandią Północną

Praca za granicą lub zatrudnianie obcokrajowców

Jeśli podróżujesz do UE w celu podjęcia pracy, musisz sprawdzić, czy
potrzebujesz wizy lub pozwolenia na pracę, i w razie potrzeby złożyć
odpowiedni wniosek.

Swoboda przemieszczania się między UE a Wielką Brytanią przestała
obowiązywać, a Wielka Brytania wprowadziła nowy system imigracyjny oparty
na punktach. Jeśli chcesz zatrudnić kogoś spoza Wielkiej Brytanii, w tym z
UE, musisz być licencjonowanym sponsorem Home Office.
Każdy kto przyjeżdża z UE do pracy w Wielkiej Brytanii, będzie potrzebował
z wyprzedzeniem oferty pracy od „licencjonowanego sponsora” i musi spełniać
określone kryteria dotyczące umiejętności i wynagrodzenia.

Po sprawdzeniu, czy Twoja firma kwalifikuje się do zostania licencjonowanym
sponsorem, musisz wybrać rodzaj licencji, o którą chcesz się ubiegać –
będzie to zależeć od rodzaju pracownika, którego chcesz sponsorować. Musisz
także zdecydować, kto będzie zarządzał sponsorowaniem w Twojej firmie.

Możesz ubiegać się o bycie sponsorem wizowym online – opłaty różnią się w
zależności od poziomu Twojej firmy.

UK Visas and Immigration (UKVI) może złożyć Ci wizytę, aby sprawdzić, czy
Twoja firma spełnia niezbędne wymagania.

Jeśli Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, otrzymasz licencję i
będziesz mógł wydać certyfikaty sponsorowania, jeśli masz odpowiednią
pracę.

Twoja licencja będzie wtedy ważna przez cztery lata. Może jednak zostać
cofnięte, jeśli nie wywiążesz się ze swoich obowiązków jako sponsor.

Sponsorowanie kogoś nie gwarantuje, że będzie mógł przyjechać lub pozostać
w Wielkiej Brytanii, a nowy system nie ma zastosowania w przypadku
zatrudniania obywateli Irlandii lub obywateli UE uprawnionych do ubiegania
się o status osiedleńca się w UE.

Jeśli jesteś obywatelem UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub
Szwajcarii, który mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia
2020 r., możesz złożyć wniosek z rodziną o status osiedleńca, aby
kontynuować życie i pracę w Wielkiej Brytanii po 30 czerwca 2021 r.

Przetwarzanie i przepływ danych

Jeśli Twoja firma przetwarza dane osobowe (wszelkie informacje, które można
wykorzystać do identyfikacji żyjącej osoby, w tym nazwiska, szczegóły
dostawy, adresy IP lub dane kadrowe) od kontaktów w UE lub EOG, może być
konieczne podjęcie dodatkowych kroków w celu zapewnienia, że po zakończeniu
okresu przejściowego dane mogą nadal przepływać zgodnie z prawem. Może to
obejmować zawarcie standardowych klauzul umownych (SCC) ze swoimi
odpowiednikami w UE. Strona gov.uk oferuje więcej informacji na temat SCC.

Jeśli Twoja firma lub organizacja otrzymuje dane osobowe z UE/EOG, musisz
sprawdzić aktualne wytyczne dotyczące zgodnego z prawem przepływu danych
osobowych, takich jak nazwiska, adresy lub dane płacowe od organizacji z UE
lub EOG.

Świadczenie usług na terenie UE

Aby kontynuować praktykę lub obsługiwać klientów w UE, musisz upewnić się,
że Twoje kwalifikacje w Wielkiej Brytanii są uznawane przez odpowiedni
organ regulacyjny lub organ zawodowy UE. Podobne wymagania obowiązują
specjalistów z UE, którzy muszą uzyskać uznanie swoich kwalifikacji w
Wielkiej Brytanii.

Na stronie Gov.uk znajdują się dalsze informacje o zmianach wpływających na
działalność gospodarczą świadczącą usługi w UE, Szwajcarii, Norwegii,
Islandii i Liechtensteinie.

Nazwy domen

Od stycznia 2021 r. nie będziesz już mógł odnowić domeny „.eu”,, jeśli
Twoja firma nie ma siedziby w UE.

Więcej informacji

Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na któryś z poruszonych wyżej
tematow lub zechcesz poszerzyć swoją wiedzę, wszystkie aktualne informacje
znajdziesz na stronie Gov.uk.

Źródło: www.accountingweb.co.uk

Wyceń swój podatek!

Wypelnij formularz w 2 minuty