CIS w spółce limited.

Pracownicy i wykonawcy pracujący w sektorze budowlanym, są zobowiązani do zarejestrowania się w ramach programu CIS i odliczenia od płatności na rzecz podwykonawców następującego podatku:

20% potrącenia (jeśli podwykonawca jest zarejestrowany na CIS); lub
30% potrącenia (jeśli podwykonawca nie jest zarejestrowany na CIS).

Odliczenia te są wypłacane przez wykonawcę do HMRC jako zaliczka na poczet zobowiązań podatkowych podwykonawcy.

Alternatywnie podwykonawca może ubiegać się o status płatności brutto. Oznacza to, że kontrahenci zapłacą Tobie (lub Twojej spółce) w całości, bez potrąceń.

 

Jeśli jesteś podwykonawcą CIS pracującym za pośrednictwem spółki Ltd, wszelkie odliczenia CIS dokonane przez wykonawcę z dochodu należnego Twojej firmie mogą zostać odliczone od zobowiązania firmy w zakresie podatku Corporation Tax  lub zwrócone bezpośrednio podwykonawcy przez HMRC. Sytuacja jest podobna jeśli jesteś self-employed, ale w tej sytuacji wszelkie potrącenia CIS pobrane od Ciebie jako podwykonawcy są odliczane od Twojego zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych i zostaną uwzględnione w rozliczeniu Self Assessment.

 

Pamiętaj, że  jeśli jesteś wykonawcą lub podwykonawcą i Twoja prace jest regulowana przez przepisy IR35, wówczas te zasady mają pierwszeństwo przed wszelkimi zasadami CIS.

 

W jaki sposób na CIS wpływa IR35?

IR35 to ustawa podatkowa wprowadzona w celu zwalczania unikania opodatkowania przez pracowników świadczących usługi klientom za pośrednictwem „pośrednika” (takiego jak spółka limited), który w innym przypadku byłby pracownikiem. Zwykle nie ma to zastosowania do osób self-employed, którzy opłacają podatek dochodowy i składki NIC.

Przepisy IR35 dotyczące statusu zatrudnienia mają jednak zastosowanie, gdy osoba samozatrudniona pracuje na podstawie umowy z klientem końcowym w sposób, który ma znamiona stosunku pracy. W takiej sytuacji klient końcowy byłby traktowany jako pracodawca pracownika i odpowiedzialny za wszelkie niezapłacone podatki od zatrudnienia.

 

Przykład praktyczny pokazujący, jak działa CIS:

Relacje między tymi transakcjami bywają złożone, więc podzieliliśmy je na różne sytuacje, z którymi można się spotkać:

 

CIS, gdzie Twoja spółka Ltd (lub Ty jako osoba self-employed) jest tylko podwykonawcą

Pracujesz dla kontrahenta, który płaci Tobie lub Twojej spółce (jako podwykonawcy CIS) i odlicza 20% lub 30% płatności CIS. Ty /Twoja firma nie zatrudniacie żadnych podwykonawców w ramach tej umowy.

Główny wykonawca musi składać miesięczny raport do HMRC, pokazujący potrącenia dokonane od wszystkich jego podwykonawców, w tym Twojej (lub Ciebie, jeśli jesteś self-employed).

 

W przypadku spolek Limited: Twoja spółka będzie następnie uwzględniać kwotę CIS potrąconą przez wykonawcę za pośrednictwem podsumowania płatności za zatrudnienie (EPS). Twoja firma musi przesyłać EPS do HMRC przez cały rok podatkowy w ramach swoich ustaleń dotyczących PAYE.

Po zakończeniu roku podatkowego i dokonaniu ostatecznego przedłożenia listy płac (FPS) Twoja spółka Ltd może wypełnić formularz online, korzystając z bramki rządowej. HMRC wykorzysta następnie całkowitą kwotę odliczeń CIS dokonanych przez wykonawcę (-ów), dla których pracowałeś, aby zmniejszyć zobowiązanie Twojej firmy do Corporation Tax. Jeśli pozostały jakieś środki CIS, zostaną one zwrócone Twojej firmie.

 

Dla osób self-employed: jeśli jesteś self-employed, powinieneś uwzględnić kwotę CIS odliczoną przez wykonawcę (-ów) przez cały rok w swoim rocznym zeznaniu Self Assessmnet, co zmniejszy Twój osobisty podatek. Tu również, jeśli pozostały jakieś środki CIS, zostaną one zwrócone.

 

Twoja spółka limited  płaci podwykonawcom

Twoja spółka limited płaci podwykonawcom za wykonanie pracy, natomiast nie wykonuje żadnej pracy dla innego wykonawcy.

Twoja firma musi sporządzać miesięczny raport do HMRC, podając określone informacje, w tym kwotę CIS potrąconą od podwykonawców. Raport należy sporządzić dla wszystkich osób i firm, które zatrudniacie jako podwykonawców CIS.

Twoja spółka placi wszystkie potrącenia przekazane do HMRC w taki sam sposób, jak płacone są inne podatki PAYE.

 

Zatrudniasz podwykonawców, ale jestes self-employed

Pracujesz jako self-employed, ale w przypadku niektórych lub wszystkich prac płacisz podwykonawcom za wykonanie pracy. Nie wykonujesz żadnej pracy dla innego wykonawcy.

Nawet jeśli nie musisz prowadzić listy płac dla siebie jako sole trader, jeśli płacisz podwykonawcom, musisz prowadzić dla nich listę płac CIS i wypełniać miesięczny raport do HMRC, podając określone informacje, w tym kwotę odliczoną z CIS Twoich podwykonawców. Raport należy sporządzić dla wszystkich osób i firm, które zatrudniacie jako podwykonawców CIS.

 

 

Ty lub Twoja spółka limited pracujecie dla wykonawcy i również płacicie podwykonawcom

Ty lub Twoja spółka limited  świadczycie usługi na rzecz wykonawcy, a także korzystacie z podwykonawców.

W tej sytuacji musisz połączyć dwa poprzednie scenariusze:

Wykonawca dokona niezbędnych potrąceń CIS z płatności na rzecz Twojej spółki Ltd.

Twoja spółka ltd  dokona niezbędnych potrąceń CIS z płatności, które dokona na rzecz swoich podwykonawców.
Kwota, od której Twoja spółka jest należna lub ma zapłacić HMRC, będzie stanowić różnicę między tymi kwotami.

 

Jeśli jesteś self-employed, sytuacja jest taka sama, ale tak jak w poprzednim punkcie musisz upewnić się, że obsługujesz listy płac CIS dla wszystkich swoich podwykonawców.

Przykład:
CIS potrącony przez wykonawcę               CIS, który Ty lub Twoja spółka ltd potrącacie z płatności na rzecz swoich podwykonawców                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kwota należna Tobie lub Twojej spółce z HMRC

10.000                                £ 5.000                              £ 5.000 £ przekazane na Twoje konto HMRC
5000 GBP                           10000 GBP                       (5000 GBP) do zapłaty na rzecz HMRC

 

Jak Open Accountants może pomóc?

Oferujemy usługę CIS, która została zaprojektowana w celu usprawnienia całego procesu dla wykonawców i podwykonawców pracujących w branży budowlanej.

Zadzwoń i dowiedz się więcej o programie Open CIS.

 

Wyceń swój podatek!

Wypelnij formularz w 2 minuty