Dywidendy – co to jest i jaki podatek od nich płacimy?

Dywidendy to wypłaty dla udziałowców spółki z zysków po opodatkowaniu podatkiem dochodowym Corporation Tax. Prowadząc działalność jako spółka limited najbardziej efektywnym podatkowo sposobem pozyskiwania pieniędzy z firmy jest zazwyczaj dywidenda.

Co to jest dywidenda?

Jeśli Twoja spółka Ltd osiągnęła zysk, może wypłacić go akcjonariuszom w formie „dywidendy”. Zysk to pieniądze, które pozostały firmie po zapłaceniu wszystkich kosztów i zobowiązań biznesowych oraz wszelkich zaległych podatków (takich jak Corporation Tax i VAT).

Należy pamiętać, że przy obliczaniu corporation tax dywidendy nie mogą być liczone jako koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz że wypłacanie dywidendy jest nielegalne, jeśli firma nie ma wystarczającego zysku po opodatkowaniu na pokrycie kwoty dywidendy.

Wszelkie „zyski zatrzymane” w spółce mogą być gromadzone przez wiele miesięcy lub lat. Jeśli dyrektor (dyrektorzy) zdecydują się nie wypłacać nadwyżki zysków jako dywidendy na koniec roku obrotowego spółki, będą mogli wypłacić je w późniejszym terminie.

Jeśli chcesz wypłacić dywidendę, musisz zorganizować spotkanie dyrektorów, aby „zadeklarować” dywidendę. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy jesteś jedynym dyrektorem spółki, choć może to być po prostu wystawienie prawidłowej dokumentacji.

Za każdą wypłatę dywidendy przez Twoją firmę musisz wystawić kupon dywidendowy, który pokazuje:

· data wypłaty dywidendy

· nazwę firmy

· nazwiska akcjonariuszy otrzymujących dywidendę

· kwota dywidendy.

Dywidendy powinny być zwykle wypłacane zgodnie z odsetkiem akcji spółki posiadanych przez każdego akcjonariusza. Tak więc, jeśli posiadasz połowę akcji spółki, powinieneś otrzymać 50% każdej wypłaty dywidendy.

Podatek od dywidend

Firma nie musi płacić podatku od wypłacanych przez nią dywidend, ale udziałowcy będą musieli zapłacić podatek od otrzymywanych dywidend przy rozliczeniu Self Assessment.

Prowadzenie spółki limited jest efektywnym podatkowo sposobem działania, ponieważ ani firma, ani ty, jako pracownik, nie musicie płacić składek na ubezpieczenie społeczne (NIC) z tytułu dywidend.

Jeśli weźmiesz wyższe wynagrodzenie niż próg podstawowy ubezpieczenia NI, zarówno NIC pracodawcy, jak i pracownika będą płatne. Wielu właścicieli spółek Ltd łączy wypłaty dywidendy z niskim wynagrodzeniem, aby prowadzić działalność gospodarczą i finanse osobiste w sposób efektywny podatkowo.

Zasada wypłaty dywidendy

Możesz zarobić do 2000 GBP na dywidendach w latach podatkowych 2020/21 i 2019/20 bez podatku od dywidend, jeśli kwota ta jest wyższa niż Twoja ulga indywidualna w wysokości 12 500 £. W roku podatkowym 2018/19 Ulga na dywidendę wynosiła również 2000 GBP, ale ulga na podatek dochodowy od osób fizycznych wyniosła jedynie 11 850 GBP.

Stawki podatku od dywidendy za rok podatkowy 2020/21 (i dwa poprzednie lata podatkowe)

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego od dywidend jest taka sama jak w ostatnich dwóch latach podatkowych.

– Podatnicy podstawowej stawki płacą 7,5%

– Podatnicy o wyższej stawce płacą 32,5%

– Podatnicy dodatkowej stawki płacą 38,1%.

Progi podatku od dywidend za rok podatkowy 2020/21

Poniższe stawki podatkowe i progi podatkowe obowiązują po wykorzystaniu ulgi indywidualnej w wysokości 12 500 £.

Dividend Tax rate Od Do

Podstawowa stawka 7.5% £2,000 £37,500

Wyższa stawka 32.5% £37,501 £150,000

Dodatkowa stawka 38.1% £150,000 +

Przykład na rok podatkowy 2020/21

Dyrektor firmy z wynagrodzeniem w wysokości 8 788 £ i dochodem z dywidend w wysokości 10 000 £ zapłaci następujące stawki podatku dochodowego w roku podatkowym 2020/21. Kwota wolna od podatku osobistego wynosi 12 500 £.

Dochód Źródło Stawka podatku Do zapłaty

£8,788 Wynagrodzenie Kwota wolna od podatku Brak

£3,712 Dywidenda Kwota wolna od podatku Brak

£2,000 Dywidenda Nieopodatkowana dywidenda Brak

£4288 Dywidenda Podstawowa stawka 7.5% £321.60

W sumie do zapłaty: £321.60

Jaka jest maksymalna kwota wynagrodzenia i dywidend bez płacenia podatku o wyższej stawce?

Poniższy przykład pokazuje maksymalne wynagrodzenie i dywidendy od spółki limited nadal pozostając w zakresie stawki podstawowej w latach podatkowych 2019/20 i 2020/21:

2019/20 2020/21

Wynagrodzenie £8,632 £8,788

Dywidendy £41,368 £41,212

Całkowity dochód £50,000 £50,000

Kwota wolna od podatku (£12,500) (£12,500)

Dochód do opodatkowania £37,500 £37,500

Nieopodatkowana dywidenda (£2,000) (£2,000)

Stawka podstawowa @ 7.5% £35,500 £35,500

Podatek do zapłaty £2,662.50 £2,662.50

Źródło: www.crunch.co.uk

Wyceń swój podatek!

Wypelnij formularz w 2 minuty